Officers of the Wayne County Gem & Mineral Club, Inc
                                 1/2020 – 9/2020

                                                                                                   E-mail:
President :      Linda Schmidtgall     Savannah, NY           lees@tds.net  

V-President :   Fred Haynes         Rochester, NY           fredmhaynes55@gmail.com

Secretary :      Deb Breese           Shortsville, NY         debbiegb55@hotmail.com 

Treasurer:       Bill Lesniak                Sodus, NY              dirtman300@aol.com  

Past Pres.:      Glenn Weiler              Wolcott, NY            gwexterior@gmail.com

Field Trip Chair: Bill Chapman      Prattsburgh, NY           batnpill@empacc.net

Director (2):   James Keeler         Rochester, NY             James@jkeeler.com  

Director (2):   Gary Thomas         Canandaigua, NY       gfthomas956@gmail.com

Director (1):   Bob Linderbery            Elmira, NY          bootmanblues@gmail.com  

Director (1):   Heidi Morgenstern        Lyons, NY    morgensternheidi@rocketmail.com 

Newslet. editor: Fred Haynes      Rochester, NY          fredmhaynes55@gmail.com

Facebook Admin.: Fred Haynes   Rochester, NY          fredmhaynes55@gmail.com

GemFest chair - Eric Elias            Seneca Falls, NY  thecrystalnetwork@hotmail.com  

Workshop Coordinator - Glenn Weiler Wolcott, NY            gwexterior@gmail.com

Collection Curator - Linda Schmidtgall Savannah, NY           lees@tds.net 

Web-Masters:   Bill Lesniak              Sodus, NY               wmlesniak@aol.com  

Sand Chapter Coord. Jim Rienhardt   Lyons, NY             siderious@gmail.com          

Mini-Miners Chr: Bill Chapman         Prattsburgh, NY        batnpill@empacc.net